Политика за авторските права на Civi

Влизане в сила: 25.05.2018г.

Всички права върху интелектуална собственост в и към интернет страницата, Приложението и съпътстващите бази данни, включително авторски права, търговски марки, сервизни марки, промишлени дизайни, патенти и търговски тайни - са изключителна собственост на Novanor (или са лицензирани изключително за Civi) и са защитени, наред с другото, от Закона за авторското право и сродните му права (05.07.1999г.) на Република България.

"Civi", логото на Civi и други търговски марки и / или марки за услуги са собственост на Civi и Вие не можете да използвате такива лога или марки за каквато и да е цел, която не е изрично разрешена в тези условия без предварителното писмено съгласие на Civi (чл. 14 и чл. 28а ЗАПСП).

Дизайнът, търговският вид и "видът и усещането" на интерфейса на интернет страницата и Приложението са защитени произведения съгласно приложимите закони за авторското право и Civi запазват всички права върху интелектуалната собственост в тях (чл. 28а ЗАПСП). Лицензът за софтуер, с който оперира Civi е изключителна и ексклузивна собственост Novanor. Не можете да копирате или отпечатвате повече от едно копие на данни или материали, които се появяват в Приложението.

Civi използва множество технологични начини, предназначени да предотвратят неразрешено използване интернет страницата и приложението. Вие се задължавате да не се опитвате да заобикаляте тези средства. Съгласно тези Условия или съгласно приложимото законодателство, вие сте уведомени, че всеки опит или действително нарушение на тази разпоредба ще доведе до прекратяване на всички Ваши права съгласно тези Условия и ще бъдете задължени незабавно да преустановите всякакво използване на Приложението.

Приемам

За да работи Civi, ние съхраняваме потребителски данни. Civi.bg използва бисквитките на браузъра за да ви предостави адекватна и бърза работа с нашата страница. За да използвате Civi, трябва да се съгласите с Политика за бисквитките.