Градски новини

Време е за детокс на гардероба


разделно изхвърляне на боклуци

Civi получава стотици сигнали за нерегламентирани сметища всеки ден. Потребителите се притесняват, че купищата битови отпадъци, стари мебели и вещи не само замърсяват околната среда, но и създават предпоставки за зарази и инциденти. Най- много подобни сигнали има в в София, където проблемът със замърсяването е най- голям.

Под надслов „Време е за детокс на гардероба“, от 10 септември 2018 г. Столична община стартира есенна кампания за събиране на текстил от домакинствата. За целта ще бъде осигурен мобилен пункт, който ще набира текстил в различните райони по график до края на месеца. В допълнение ще бъдат разположени и четири стационарни контейнера на ключови места в столицата.

Събирайте боклука разделно и рециклирайте

Целта на инициативата е да се намали текстила в смесения битов отпадък, както и отново да напомни за значението на разделното събиране на текстила за околната среда, в това число и за качеството на въздуха.

Кампанията „Време е за детокс на гардероба“ ще се състои на два етапа. На първия етап мобилен пункт ще събира стар текстил по график във всички райони на Столична община. На втория етап – текстилът ще премине последващо третиране, евентуална повторна употреба и оползотворяване. Финалът на кампанията ще бъде отбелязан с участието на Столична община в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (19-25 ноември), в рамките на която ще се състои модното събитие Green Fashion Days, в което ще бъде представена специално разработена дизайнерска колекция от дрехи, създадени изцяло от събрания в рамките на кампанията стар текстил.

„Използваме кампанията „Време е за детокс на гардероба“, за да напомним колко е важно да не смесваме стария си текстил с останалите битови отпадъци. Важно е, когато имаме стари дрехи, да ги отделяме и изхвърляме в специализираните за целта контейнери, които стават все повече около нас – както в големите търговски центрове и по пазарите, по инициатива на Столичния инспекторат тази есен ще бъдат разположени допълнителни контейнери за текстил на ключови места във всички райони. Само отделяйки текстила от общия битов отпадък и изхвърляйки го на специализираните за това места, можем да бъдем сигурни, че той ще бъде оползотворен правилно, както и че няма неправомерно да бъде събиран и изгарян, с което пък да се замърсява въздуха“, подчертава Йоана Христова, зам.-кмет по Екология в Столична община.

Локации на стационарните пунктове:

  • Южен парк – на входа откъм бул. „Витоша“ и на входа откъм ул. „Нишава“
  • Борисова градина – на централната алея, водеща към Лятната сцена
  • Паркинга пред Столичния инспекторат – ул. Париж 5