Градски новини

Компаниите в България – далеч от корпоративните “зелени инициативи”


Независимо от все по-нарастващата тревога в глобален и локален план относно необратимите промени в климата, проучване, проведено на сайта за онлайн подбор на персонал показва, че компаниите в България са много бавни при внедряването на елементарни ”еко” принципи и правила в работната среда.

Въпросът, който зададохме на нашите потребители в периода 17 – 28.08.2022 бе:
”Подема ли твоята фирма природозащитни инициативи?”. Oбщо 750 регистрирани потребителя отговориха така:

11% – Често, гордеем се с тях
18% – Малко, рециклираме хартията си
66% – Не и не съм чувал за такива фирми
5% – Не знам

Повече от половината от респондентите отговарят категорично, че в тяхната фирма въвеждането на ”еко – правила” не е приоритет, а в допълнение на това не са и чували за подобна практика в други компании. Едва 11% от потребителите заявяват, че компанията, в която работят е взела мерки за това работно място да е ”екологично чисто пространство” и следи за тяхното спазване.

По-малко от една пета от запитаните смятат, че фирмата им прави ”малко”, което се изчерпва с рециклиране на хартията – което реално е едно много добро начало. Малък процент са незаинтересованите от проблема по принцип – 5% и не са се информирали относно този проблем.

Какво е разпределението на гласовете според сферата на дейност, в която работят респондентите.

Мнозинството от служителите, заети в сферите на Авто/ Превозни средства, Инженерство, Недвижими имоти, Одит/ Консулт, Търговия на едро/дребно твърдят, че техните компании не са направили усилие, за да се придържа екипът към екологично съобразна работа. Съответно посочилите този отговор са: 75%, 61%, 55%, 54%, 48%.

От своя страна служителите на фирми от секторите: Здраве/ Фармация (40%), Архитектура/ Дизайн (47%), Медии/ Развлечение (49%) и Образование/ Култура (52%) са на противоположния полюс и по-голяма част от тях твърдят, че работодателите им често предприемат ”зелени” инициативи и се гордеят с тях.

Някъде по средата са компаниите, опериращи в сферите: Банки/ Застраховане/ Финанси, Маркетинг/ Реклама/ Връзки с Обществеността, Телекомуникации/ Интернет и Туризъм/ Транспорт. Мнозинството от потребителите, заети там отговарят, че фирмите им ”Правят малко, като напр. да рециклират хартия”. Този отговор посочват съответно 57%, 54%, 48%, 42% .

Според разпределението на гласовете по критерия град – фирмите, които най-бързо са въвели правила за екологично чиста работна среда, оперират във Варна и Бургас (68% и 66%).

Съответно най-голямо количество от тези, които нищо не правят в посока на екологично ефективния офис са тези в София, Стара Загора, Благоевград и Пловдив – 57%, 61%, 60%, 54%.

А по средата са фирмите от Русе, Велико Търново и Плевен – мнозинството от техните служители твърдят, че фирмите предприемат ”незначителни мерки” – 47%, 52%, 50%.

Резултатите от проучването показват, че въпреки че ”еко проблемът” вече е поставен на високо равнище, фирмите и техните служители изостават значително при адаптирането на работната среда към новите еко-принципи. Най-важното е да се осъзнае, че предприемайки малки на пръв поглед мерки фирмите в своята съвкупност могат да повлияят на негативните промени в климатичните условия. От своя страна служителите също биха се чувствали удовлетворени от това, че компанията им е заинтересована от глобалните проблеми и се опитва да заеме активна позиция.