Градски новини

Защо мирише лошо в Разград?


Защо мирише лошо в Разград

Жители на Разград масово изпращат сигнали през безплатното мобилно приложение Civi за замърсен въздух и лоша миризма в града. Според хората феноменът не е от скоро, а се задълбочава от близо година. В момента положението е такова, че миризмата причинявала главоболие на някои от хората. Civi подаде жалбите на потребителите в РИОСВ -Русе по компетенция и институцията организира незабавни проверки в районите с най- много сигнали.

Били са проверени обекти на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Освен това инспекторите са направили замервания в складове на „Биовет“ АД-клон Разград, които се намират на съседни площадки, в Западна промишлена зона на града.

Експерти на РИОСВ- Русе са взели проби от отпадъчни води от изхода на пречиствателното съоръжение на „Биовет“ АД. В лаборатория в Русе към ИАОС ще бъдат тествани 10 физико-химични показателя. Очаква се резултатите да са налични до седмица.

Също като част от проверката е изискана информация за технологията на третиране на отпадъчните води и утайките  от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД.

Подобна проверка е извършена и в „Биовет“ АД-клон Разград. Заради съмнения за компроментирани ферментационни процеси. Компанията е получила предписания да уведомява инспекцията в срок до 24 часа за наличие на провалени ферментации, които не подлежат на допълнителна обработка.

Екоинспекцията е в готовност за още проверки и ще събира допълнителна информация за експлоатацията на канализационната система и количество на отпадъчни води от производствата.

Не бъди безучастен, включи се и ти

Когато сигнализираш за проблем в града, адвокатите на мобилното приложение Civi подготвят твоя сигнал безплатно и го входират в общината. Само го изтегли и ние ставаме твоят личен адвокат срещу проблемите в града.