Градски новини

Според РИОСВ въздухът в Бургас бил чист?


замърсен въздух в Бургас

Civi получи стотици сигнали за замърсен въздух в Бургас. Потребителите се оплакват от гъст дим, излизащ от комините на производствени мощности, усещане за сажди във въздуха, лоша миризма и други. Civi адресира Община Бургас с проблемите на потребителите и разбра, че според проучваинята на властите в града няма реално замърсяване на въздуха.

Тонка Атанасова – ръководител на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас съобщи, че няма много незаконни сметища в региона на Бургас. Според отчети на регионалната инспекция в рамките на 2018 година досега в Бургас не е регистриро превишение на нито един от показателите за качеството на атмосферния въздух. Единствено по показател фини прахови частици се отчита превишение на стойностите. Тази информация идва на фона на национална статистика от зимата според, която Бургас е бил сред най-замърсените градове в страната.

Представителите на Общинския съвет в Бургас обаче не са съгласни със заключенията на РИОСВ- Бургас. Общинският съветник Георги Дражев критикува местните власти, че често подвижната лаборатория, отчитаща замърсяването на въздуха, е ситуирана в най-чисти места – например около морето и в Морската градина и няма непрекъснат мониторинг върху основните замърсители.