Градски новини

Мълчанието на Община Варна – продължението


Civi изпрати официално писмо до Община Варна с въпроси на потребители и най- важното: Защо не отговарят на сигналите ни? Ето и отговора:

РАБОТА СЪС СИГНАЛИ В ОБЩИНА ВАРНА

Община Варна осигурява различни възможности за подаване на сигнали от физически и юридически лица – активно се ползват електронните адреси – signali@varna.bg, potrebitel@varna.bg, adm_obsluzhvane@varna.bg; „горещ“ телефон, телефон на дежурен по община, деловодство; служебни електронни адреси на служители в общинската администрация. Тези канали са достъпни в официална интернет страница на Община Варна www.varna.bg.

Всички подадени сигнали се регистрират в Административната информационна система и същите стават част от общия документооборот. С цел по-добра оптимизация за реакция при подаден сигнал бе изработен програмен продукт  – електронен регистър, в който се въвеждат всички сигнали от граждани, постъпили чрез комуникационните канали. В регистъра се отразява и цялостната дейност по сигналите – от постъпването им до приключването им. Положителни страни от внедряване на системата са спестяване на време за обработка, за подготовка на необходимата информация и изпращане на отговор до подателя, осъществяване на по-добър контрол.

В общинската администрация постъпват сигнали на граждани и чрез посредници – различни платформи за публични комуникации. Получените по този ред сигнали се регистрират на името на гражданина, подал сигнала, а не на платформата, чрез която е препратен. Съответният отговор се изготвя и изпраща на гражданина, на посочения от него адрес.

В периода от 01.01.2018 г. до 18.05.2018 г. чрез различните комуникационни канали в Община Варна са получени, регистрирани и обработени 2438 бр. сигнали.

Кореспонденцията (борбата) продължава

Отговорът на Общината не удовлетвори Civi и говорейки от позицита на потребителите решихме да продължим да питаме:

Здравейте,

Благодаря за бързия отговор. След като го прочетох възникнаха още няколко уточняващи въпроса, които не са засегнати в отговорите.

  1. Отговорът, който получихме е анонимен. Тъй като ще го публикуваме на страницата на Civi медия за нас е важно да знаем името и позицията на автора от страна на община Варна.
  2. Достъпен ли е публично електронният регистър?
  3. Общината трябва да отговори на подадения сигнал в определен срок и по същия канал, по който е получен (по чл. 121 и чл. 123, ал. 1 от АПК) След проверка с наши потребители установихме, че до този момент никой от потребителите ни не е получил отговори от вашата информационна система. Защо?

Според вашата статистика в периода от 01.01.2018 г. до 18.05.2018 г. чрез различните комуникационни канали в Община Варна са получени, регистрирани и обработени 2438 бр. сигнали. Civi също получи, обработи и изпрати към вас близо 3 000 сигнала, по които няма отговор. Ако има проблем с тяхната легитимност Civi ще осигури правната защита на всеки потребител до разрешаване на казуса.

Благодаря предварително за вашия отговор.

Поздрави,

Екипът на Civi

Отворено писмо до Община Варна