Правила и условия за ползване на мобилното приложение („Условия за ползване“)

Влизане в сила: 25.05.2018г.

Благодарим Ви, че използвате Civi - (“Приложение”), което е изработено от Нованор ООД („Създател“, “Ние/Нас/Ниe”, “Civi”), ЕИК 202516479, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, бул. "България" No 109, бл. Бизнес сграда Вертиго.

Условията за ползване на Civi представляват договор, който обвързва Нас, като създатели на Civi и Вас, като потребители. Моля прочетете внимателно нашите Условия за ползване - постарали сме се да обясним правните и технически термини на достъпен език. Когато натиснете бутона “Съгласен съм”, Вие автоматично се съгласявате с клаузите в следните три документа:

 1. Условия за ползване на Civi
 2. Съобщение за поверителност на Civi
 3. Политика за авторските права на Civi

С инсталирането на Civi на Вашето устройство Вие приемате изброените условия по този договор. Моля, в случай, че не желаете да приемете тези клаузи, деинсталирайте Приложението от устройството си.

Описание на Civi

Ние в Civi вярваме, че заедно можем да допринесем и да променим градската среда и да я направим по-добра за живот. Такава е мисията ни и по тази причина създадохме Civi като безплатно мобилно приложение за подаване на сигнали за нередности в обкръжаващата среда. Нашите потребители изпращат снимка и кратко описание на проблема, а екипът ни обработва информацията, спрямо правните норми и регистрира сигнала като официален документ пред отговорната институция. Civi администрира комуникация между общините и активните хора, които искат проблемите на населено им място да бъдат решени. Тъй като проблеми на хората са важни за нас, в близко бъдеще Civi ще публикува добрите и лошите примери за общински решения в общественото пространство, за да получават нужния отзвук и внимание.

“Сигнал” в Civi наричаме цялостния процес в който Вие ни докладвате нарушения на обществения ред и други нередности от всякакъв характер, забелязани от Вас, като ни изпращате снимка, кратко описание и локация на проблема. Можете да изберете от следните основни категории нередности за Вашия Сигнал: Улици, Транспорт и паркиране, Замърсяване, Съоръжения, Зеленина и природа, Детски площадки, Сгради и строежи, Обществен ред, Други. Наш оператор обработва получената информация, след което опитни юристи оформят Сигнала като официална жалба от Ваше име до компетентната институция.

“Подкрепянето” на сигнал означава, че се съгласявате да бъдете включени в колективен или самостоятелен Сигнал към конкретната институция по наша преценка.

Важни факти за Civi  

Следните точки са описани по-долу за Ваше удобство, за да разберете лесно и пправилно как функционира Civi.

 • Работа с Лични данни - Когато решите да използвате Civi, за да упражните гражданските си права, Civi ще поиска да въведете Ваши лични данни, които Приложението ще обработва и администрира. Ако пожелаете да подадете Ваш Сигнал или да подкрепите Сигнал на друг потребител, следва да ни предоставите Вашите три имена и телефон за контакт с Вас. Можете да упражните контрол върху подадените от Вас лични данни чрез “Настройки” за да направите промени или просто да прегледате предоставените данни. Моля да се запознаете внимателно с нашите политика за работа с личните Ви данни, обяснена детайлно  в Съобщение за поверителност.
 • Гражданска гласност - Civi осигурява платформа на социално ангажирани граждани да дадат публичност на проблеми, които са забелязали в обкръжаващата градска среда. Civi помага на гражданите да внесат тази нередност като официална жалба до отговорната институция и проследява развитието на случая. Civi реализира партньорства с други медии, където биват показвани избрани Сигнали на потребители, за да може гражданската активност за локални проблеми да достигне национална аудитория. Civi не претендира да бъде официална и завършена алтернатива на ежедневните емисии новини по националните телевизионни канали.
 • Променливост на информацията - Данните, които постъпват в Civi са изцяло базирани на граждански сигнали. По тази причина информацията може да е непълна, невярна или неактуална - по време, в което Вие гледате даден Сигнал, има вероятност той да е вече отстранен. Въпреки това, екипът на Civi се старае да информира гражданите относно прогреса по техните Сигнали, за да виждат потребителите максимално адекватни данни.
 • Локализиране на проблема - Приложението използва информация за Вашето точно местоположение, когато изпращате Сигнал, или локацията, записана в снимката, за да можем да знаем къде се намира проблема. Повече за GPS локализирането на Сигнала Ви можете да прочетете в Съобщението за поверителност на Civi.
 • Реклами - Civi е безплатно приложение с идеална цел и отговорна мисия и по тази причина не допуска реклами в съдържанието си, които да отвличат вниманието на потребителите от основната им задача - да бъдат отговорни граждани.
 • Интернет потребление - когато ползвате Civi, Вашето устройство използва безжичен (Wifi) или предоставен от оператора мобилен (data service) интернет, като разходите по тези услуги са обект на договорни отношения между Вас и интернет доставчика Ви. Разумното потребление на интернет е Ваша отговорност.
 • Възрастови ограничения - Обработването на лични данни на  лица под 16 години без изричното позволение на родител или настойник е забранено. Поради тази причина Civi ще поиска да отбележете, че сте навършили 16 години. Регистрация на потребители, които не са навършили 16 години, не се допуска.
 • Безопасно използване на Civi по време на шофиране - В случай, че шофирате, но възнамерявате да използвате Приложението, за да докладвате всякакви пътни ситуации, проблеми и нередности по време на шофиране, трябва първо да паркирате превозното средство на позволено за това място и след това да използвате Civi.

Как функционира Civi технически?

Civi е платформа съвкупност от софтуерни системи включваща:

 • Безплатно мобилно приложение съвместимо с операционни системи Google Android (Google Inc) и Apple iOS (Apple Inc) и достъпно за сваляне от Google Play и Apple Store
 • Интернет страница достъпна през интернет адрес https://www.civi.bg/ (включително и всички съб-домейни *.civi.bg и/или други страници намиращи се в обхвата на този домейн)
 • Вътрешна система за координация, филтриране, изпращане, препращане и допълнителна обработка на Сигнали подадени от хора.

Ние получаваме информация за това какво мобилно устройство използвате за инсталиране на Civi, неговата операционна система и друга техническа информация. Civi ще поиска да разрешите достъп до следните функционалности, в зависимост от операционната система, която използвате:

 • iOS - Нотификации и Автоматично презареждане на фона, когато свалите Приложението. Достъп до Локация, Снимки / Камера на мобилното Ви устройство ще бъдат поискани от Civi, ако решите да подадете Сигнал.
 • Android - Нотификации, когато свалите Приложението. Достъп до Локация и Снимки / Памет на мобилното Ви устройство ще бъдат поискани от Civi, ако решите да подадете Сигнал.  

Важно е да се разясни, че ние не можем и не възнамеряваме да използваме тази информация, за да се установи самоличността на всеки потребител на Civi. Моля да се запознаете внимателно с техническата информация относно работата Ви с Приложението, обяснена детайлно  в Съобщение за поверителност.

Собственост и права върху съдържанието в Civi

Софтуерът и кодът, използвани, за да работи Civi (в това число интернет страницата и Приложението), и всички, веднъж подадени от потребителите в Приложението снимки, изображения, илюстрации, графики, звукови записи, видео и аудио клипове и други материали, са собственост на Novanor. Вие не придобивате право на собственост върху никакви данни, видени през Приложението или интернет страницата (“Съдържанието”). Софтуерът и кодът не могат да бъдат използвани по никакъв начин, който не е изрично разрешен от настоящите Условия за ползване, или с изрично писмено разрешение на Novanor.

Вие се съгласявате, че нищо от Съдържанието няма да се използва, копира, възпроизвежда, разпространява, преиздава, сваля, модифицира, показва, публикува или предава под никаква форма и по никакъв начин, включително, но не само, електронни, механични, фотокопирни, записващи или по други начини, без предварително писмено разрешение от Novanor.

Всички продукти и имена на услуги, всички графики, всички икони на бутони, както и всички търговски марки, марки за услуги, както и лога, появяващи се в рамките на това Приложение, освен ако не е отбелязано друго, са търговски марки (независимо дали са регистрирани или не) или сервизни марки (“Марките”) за нас. Вие не можете да покажете или използвате Марките по никакъв начин без предварително разрешение на собственика на правата. Използването или неправилното използване на Марките, освен ако не е позволено тук, е изрично забранено. Моля запознайте се със съдържанието на документа Политика за авторските права.

Анализ и корекция на съдържанието

Civi може да разгледа съдържанието на Сигнала Ви, преди или след публикуването му, да предотврати публикуването на неподходящо или по друг начин некоректно или погрешно съдържание или да го премахне след публикуването му. Civi обикновено не използва правото си да наблюдава съдържанието и го прави само в редки случаи. Като потребител нямате право да публикувате информация, която представлява цялостен или част от Сигнал и съдържа един или повече от долу изброените елементи:
 • Рекламни материали от всякакъв характер. Civi e Приложение с идеална цел и не предлага на потребители си реклами; в това число не се позволяват реклами, качени от потребителите;
 • Заплахи, обиди, нецензурни фрази, опити за тормоз, клевета, дискриминативни изказвания от всякакво естество;
 • Опит за нарушаване на правата (включително и авторски и такива върху интелектуална собственост) на други потребители и трети страни;
 • Опит за накърняване на доброто име, навлизане в личното пространство на други потребители и трети страни, публикуване на снимки на непълнолетни лица;
 • Промотиране на незаконно или престъпно поведение или престъпна схема, които биха представлявали престъпление по силата на който и да е закон;
 • Създаване на лъжливо впечатление в други потребители и трети страни, че някое или всички от горните изказвания, становища и постове са подкрепени или финансирани от Civi.

Civi запазва правото си на преценка при определянето на това, кое съдържание ще бъде публикувано, продължителността на публикуването му, местоположението му, как и кога се появява в съдържанието, цялостния дизайн и всеки друг въпрос, свързан с публикуването на съдържание в рамките Приложението. Civi не гарантира, че цялото съдържание ще бъде публикувано по принцип или за не/ограничен период от време.

Съдържанието, изпратено от потребителите за публикуване, не отразява конкретни възгледи на Civi. Публикуването на съдържание не гарантира валидността, надеждността, точността, законността му или актуалността му.

Собственост и права върху върху Сигналите в Civi

Подавайки Сигнал, Вие Ни предоставяте неограничено, неотменимо, всеобщо и постоянно право за използване на част или цялата информация, подадена със Сигнала, по всякакъв начин или от медии, съществуващи или развивани в бъдеще; включително правото да се адаптира, променя, редактира, декомпилира, да се създават производни произведения, да се възлага, да се пуска на пазара и да се използва по друг начин, без компенсация, което ще продължи и след прекратяването на използването на Civi от Ваша страна.

Подавайки Сигнал/и, Вие предоставяте неограничено, неотменимо, всеобщо и постоянно право за използване на част или цялата информация, подадена със Сигнала, за създаване на официален сигнал към институцията, отговаряща за проблема, който сте изпратили, по наша преценка и под форма, която ние преценим, включително правото да се адаптира, променя, редактира съдържанието, което ще продължи и след прекратяването на използването на Civi от Ваша страна.

Подаването на Сигнал чрез Civi не гарантира, че компетентните институции ще разрешат Вашите Сигнали в срок и по закон, нито, че целият законен процес по преминаване на сигнала ще бъде спазен, тъй като е зависим от трета страна, но ние ще защитаваме Вашия интерес в рамките на законоустановеното.

Рестрикции върху използването на Civi

Можете да използвате Civi само и единствено за лични цели. Като потребител, Вие нямате право:
 • Да използвате Civi за търговски или комерсиални цели и да опитвате да отдавате под наем или продавате Приложението в търговската мрежа или да го експлоатирате с материална цел;
 • Да предлагате на трети страни собствена услуга, която използва Приложението или го интегрира в собствена услуга;
 • Да се опитвате да копирате, присвоите или предоставите на трети страни части от Civi или Съдържанието на Приложението и/или интернет страницата;
 • Да нарушавате правата на трети лица или други потребители, включително авторски права и други права на интелектуална собственост на трети лица, в това число да събирате лични данни и друга информация за потребители на Приложението без тяхното изрично съгласие, включително използването на всяко ръчно или автоматично устройство или процес за извличане или индексиране на данни;
 • Да се намесвате или да нарушавате правилното функциониране на Civi или сървърите които поддържат интернет страницата и Приложението;
 • Да създавате база данни чрез систематично извличане и съхранение на цялото съдържание или част от съдържанието от интернет страницата и Приложението;
 • Да прехвърляте или разпространявате в интернет страницата и Приложението всякакъв вид вируси, червеи, Троянски коне, бъгове, шпионски софтуер или някакъв друг код, файл или програма, която може или е създадена с идеята да навреди или присвои операциите в хардуера, софтуера или телекомуникационното оборудване, или всякакъв друг истински или потенциален злонамерен, разрушителен или инвазивен код или компонент;
 • Да прехвърлите или да споделите данни за имейл адреса или профила, с който влизате в Приложението, дори временно, на трета страна;
 • Да използвате страницата и/или Приложението за незаконни, неморални или неоторизирани цели.

Изброените примери са направени за по-голяма яснота само с илюстративна цел; те не представляват изчерпателен списък на ограничените дейности, свързани със Civi.

Ползвайки интернет страницата на Civi или самото Приложение, не е допустимо да сваляте, придобивате, извличате, агрегирате или индексирате данни, както и да ги препращате на трети страни. Съгласявате се, че няма да използвате роботи, скриптове или автоматизирани процеси, за да достъпите базата на Civi (Интернет страницата или Приложението) за каквито и да било цели без изричното предварително писмено съгласие на Novanor.

Лицензирани продукти от Трета страна

Приложението предоставя и картографски услуги, управлявани от нас, като за целта се използват лицензирани продукти от Novanor и Mapbox.

Нито третата страна като снабдител, нито техните доставчици носят отговорност към вас за всякакви случайни, косвени, специални, непреки или примерни щети, причинени в следствие от използването на приложението, включително пропуснати ползи или разходи, загуби, бизнес прекъсване или други подобни, независимо от това дали страната е предупредила за възможността за такива щети.

Независимо от съдържащата се информация, третата страна не носи парична отговорност по каквато и да е причина (независимо от формата на действие), под или във връзка с използването на приложението. Лицензираните продукти от продавачите, представени като трети лица се предоставя на база “както е” и “с всички базисни недостатъци” и продавачите на третата страна и самата трета страна изрично отказват всички гаранции, явни или косвени, включително, но не само косвените гаранции за посегателства, продаваемост, задоволително качество, точност, дял и годност за определена цел. Никаква устна или писмена информация или съвет предоставени от Novanor, или на техни представители, служители или агенти трети лица не създава гаранция и купувачът не може да се основава върху такава информация или съвет.

Чрез използването на Civi, Вие се съгласявате също така да се обвържете със следното, тъй като се отнася до всякакъв софтуер или продукти, предоставени от Трети страни доставчици, а именно да не използвате Civi, за да се осигури конкурентна информация за Novanor или Mapbox или техните продукти на трети страни, включително т.нар. обратен инженеринг.

Връзки към интернет страници и други медийни канали на Третите страни

Civi може да съдържа връзки към други сайтове, управлявани от трети лица. Тъй като ние нямаме контрол върху интернет страниците и комуникационните канали на трети страни, не носим отговорност за съдържанието на тези сайтове и не носим отговорност за каквито и да било съдържащи се реклами, услуги, продукти или други материали на или достъпни от такива сайтове. Също така, не носим отговорност, пряко или непряко, за причинени щети или загуби, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквито и да било съдържания, реклами, услуги, продукти или други материали на или достъпни чрез такива сайтове. Условията за ползване не се отнасят за използването на интернет страници на трети страни (включително Apple store и Google Play); използването на такива сайтове е предмет на условията и политиките на собственика на сайта.

Ваше задължение е да се информирате за условията за ползване и правата за поверителност на сайтовете на трети страни.

Използване на Civi (отпадане на отговорност)

Това приложение и цялото му съдържание се предоставя на базата на “както е”, “наличното”, без декларации или гаранции от всякакъв вид.

Ние не предоставяме никакви гаранции, годност за определена цел, свързани със сигурността на това Приложение; че съдържанието на това Приложение е точно или пълно; или че това Приложение ще работи добре или без прекъсване или грешка.

Доколкото е позволено от приложимите правила ние, от името на нашите директори, ръководители, служители, агенти, доставчици, лицензианти и доставчиците на услуги, изключваме и отказваме отговорност за загуби и разходи от каквото и да е естество и независимо от причините, без ограничения, преки, косвени, общи, специални, наказателни, случайни или последващи щети; загуба за ползване; загуба на данни; загуба, причинена от вирус, загуба на доходи или печалба; загуба на или повреда на имущество; претенции на трети лица; или други загуби от всякакъв вид или характер, дори и ако ние сме били наясно с възможността от такива щети или загуби, произтичащи от или във връзка с използването на това приложение.

Модификация и спирането на Civi и/или достъпа Ви до него.

Ние си запазваме правото по всяко време да променяме, редактираме, изтриваме, да спираме или да прекратяваме временно Civi (или част от него) и/или информацията, материали, продукти и/или услуги, достъпни чрез Civi (или част от него) с или без предизвестие. Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност към Вас или към трета страна за такова изменение, редактиране, изтриване, временно прекъсване или прекратяване на Приложението.

Ние също така си запазваме правото да блокираме достъпа Ви до Civi и да прекратим използването на Приложението по всяко време, ако по някаква причина считаме това за целесъобразно на базата на личното  ни усмотрение.

Прекратяване на използването на Civi

Можете да прекратите ползването на Civi по всяко време и по каквато и да е причина. Вие не сте длъжни да ни уведомявате за такова прекратяване. Ако обаче желаете Civi да изтрие вашия профил и вашата лична информация, съдържаща се в профила, използвайте формата ни за контакт в интернет страницата на Civi. При получаване на такова искане Civi ще положи разумни усилия да изтрие такава информация, но имайте предвид, че информацията може да не бъде изтрита веднага от нашите сървъри и системи. За повече информация, моля, прочетете Съобщението за поверителност

Поверителност

Civi запазва поверителността на Вашата информация по време на използването на Приложението от Вас. Нашата актуализирана информация за поверителност, отнасяща се до работата на Приложението, е лесно достъпна в Съобщението за поверителност и е неразделна част от тези Условия. Тъй като Съобщението за поверителност е предмет на периодични актуализации, препоръчваме Ви периодично да преглеждате съдържанието му.

Промени в софтуера на Civi

Civi си запазва правото да променя, адаптира или актуализира софтуера,  и характеристиките на Приложението, потребителския интерфейс и дизайн, степента и вида на съдържанието в интернет страницата и Приложението частично или изцяло, и без задължение от предварително предизвестие. Вие се съгласявате, че няма да имате претенции, да подавате иск, жалба или искане срещу Civi срещу прилагането на такива промени или за неуспехи, свързани с такива промени.

Промени в Условията за ползване

Civi си запазва правото да променя тези условия по собствена преценка. Ако бъдат направени фундаментални промени, ще поиска от Вас да дадете съгласието си отново спрямо актуализираната версия Условията в интернет страницата на Civi. Ако продължите да използвате Приложението, след като Условията бъдат променени, Вие давате съгласието си за актуализираните Условия. Ако не сте съгласни с актуализираните Условия или с който и да е термин в тях, трябва да преустановите използването на Приложението. За ваше удобство, когато тези Условия за ползване са се променили, ние ще актуализираме “ефективна дата” в горната част на тези Условия за ползване.

Цялост на  Условията за ползване

Условията за ползване, ведно с допълнителните документи, които са неразделна част от настоящите Условия, а именно Съобщението за поверителност, и Политиката за авторските права, представляват цялостното и пълно съгласие между вас и Civi относно използването на Civi от Ваша страна. В случай на несъответствие между тези Условия и резюмето на Условията, представени на потребителя по време на инсталирането на Приложението, тези Условия ще вземат превес.

Упражняване на права

В случай, че в определен момент пропуснем да упражним някое свое право или да изискаме изпълнение на някое Ваше задължение, произтичащи от настоящите Условия за ползване, този пропуск няма да се счита за отказ от това наше право. Освобождаването Ви от задължение, произтичащо от настоящия документ, може да се осъществи от Нас само в писмена форма.

Ако желаете да подадете жалба или съдебен иск свързани със софтуера или работата на Приложението, трябва да го направите в рамките на една (1) година от деня, в който установите причината за действието. Неуспехът да подадете съдебен иск в гореспоменатия срок ще доведе до окончателно Ни освобождаване от дело по конкретния иск или жалба.

Приемам

За да работи Civi, ние съхраняваме потребителски данни. Civi.bg използва бисквитките на браузъра за да ви предостави адекватна и бърза работа с нашата страница. За да използвате Civi, трябва да се съгласите с Политика за бисквитките.