Съобщение за поверителност на обработката на лични данни на физически лица потребители на мобилното приложение Civi („Съобщение за поверителност - потребители“/Privacy Notice)

В сила от: 25.05.2018

Въведение

Нованор ООД (“Компанията”, “Ние/Нас”, „Нашето”), ЕИК 202516479, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, бул. "България" No 109, бл. Бизнес сграда Вертиго, създател на мобилното приложение Civi (“Приложението“).

Това Съобщение за поверителност е включено като част от Условията за ползване на Civi ("Условията за ползване" или "Условията"). Използването от Ваша страна на Приложението е предмет на Условията за ползване, Политиката за Авторски права и това Съобщение и посочва Вашето съгласие за тях. В случай, че  не сте съгласен със Съобщението за поверителност или клаузите в другите документи, моля изтрийте Приложението от мобилното си устройство.

Целта на разработеното и предлагано от Нас Приложение Civi е да помага на гражданите в упражняването на техните законни права и интереси, като улесни подаването на сигнали за нарушения на обществения ред и други забелязани от тях нередности до компетентната институция.

Изпълнявайки тази наша мисия, ние ще поискаме да предоставите и ще обработваме Ваши лични данни. Вашите три имена са ни нужни, за да ги предоставим на компетентните институции, на територията на която сте забелязали нередност, защото, съгласно чл. 111, ал. 4 от Администратовнопроцесуалния кодекс на Република България, институциите не разглеждат анонимни сигнали и жалби. Вашият телефонен номер ни е необходим, за да може да осъществим контакт с Вас.

В това Съобщение "лични данни" означава всяка информацията, която ни предоставяте, която Ви идентифицира лично, като вашето име, имейл адрес или информация за връзка с Вас, и при определени обстоятелства информация за местоположението Ви и местоположението на Сигнала Ви други данни, които могат да бъдат свързани с Вас.

Политиката за работа с лични данни на Civi отговаря изцяло на GDPR (General Data Protection Regulation) или Регламент (ЕС) 2016/679 - Общ регламент за защита на данните на физическите лица в ЕС. В тази връзка, Вие имате право на достъп до личната си информация по всяко време, за това можете да разгледате личните данни, които ни предоставяте, да ги промените или коригирате през „Настройки“ на Civi или да заявите желание да ги изтриете през формата ни за контакт. Моля запознайте се внимателно с раздел Вашите права.

Описание на процеса на обработване на данни от Civi

Какви данни ще поискаме да ни предоставите Вие:
Профил в социална мрежа / имейл адрес

За да използвате Civi, можете да влезете чрез профила си във Facebook или Google, да се регистрирате чрез Ваш имейл адрес, или да използвате приложението като Гост потребител. Ако го направите чрез Facebook  или Google, то ни разрешавате да имаме достъп и да използваме снимката от вашия публичен профил във Facebook или Google, както и данните от публичния ви профил.

Псевдоним

Ако използвате приложението като пасивен потребител, за да разглеждате чужди Сигнали, но не й да подкрепяте, коментирате и подавате такива, останалите потребители не виждат никаква Ваша информация. Ако единствено коментирате чужд Сигнал, Civi ще поиска да изберете псевдоним (display name), който другите потребители ще виждат.

Три имена

Civi ще поиска да попълните Вашите имена на кирилица, само в момента, в който решите, че искате да пуснете Сигнал или да подкрепите чужд Сигнал, пуснат от друг потребител. Подкрепянето на Сигнал означава, че се съгласявате да бъдете включени в колективен или самостоятелен Сигнал към конкретната институция по наша преценка.

Телефонен номер

Ние изискваме Вашия телефонен номер с цел да се свържем с Вас ако имаме нужда от повече информация по Сигнала, който сте изпратили. Телефонният ви номер не се препраща към трети страни извън нашата организация, като достъп до телефонния Ви номер имат само отговорни оператори и юристи, които оформят официалните жалби до институциите.

Ваша отговорност е да предоставите коректна и вярна информация относно личните Ви данни. Вие имате достъп до личните си данни като влезете в „Настройки“ в Civi. Там можете да управлявате личните данни, които сте се съгласили да ни предоставите.

След като се регистрирате и въведете личните си данни в Civi, те се съхраняват в база от данни на сървърите на Приложението, които се намират на територията на ЕС. Личните данни на Потребителя биват унищожени в законния срок.

Какви данни ще бъдат събрани от Вас чрез автоматизиран процес, след Вашето позволение (“Allow”):
Локация

Приложението използва информация за Вашето точно местоположение, когато изпращате Сигнал, или локацията, записана в снимката, за да можем да знаем къде е локацията на проблема (Вашето местоположение). Можете да блокирате достъпа на приложението до местоположението Ви, но по този начин ще се понижи значително неговата полезност.

Снимки (Памет)  в устройството Ви

Приложението ще поиска достъп до снимките Ви, когато изпращате Сигнал, за да можете да приложите снимка към Сигнала Ви. Ако откажете достъп до Снимките / Паметта на Вашето устройство няма да можете да публикувате Сигнал.

Мета-данни (Технически процес на събиране на информация за Вашето устройството, браузъра и начина, по който използвате Приложението)

Ние записваме данни във връзка с използване на Civi, когато го инсталирате, достъпите, подавате Сигнал. Ние ще събираме информация за това какво мобилно устройство използвате за инсталиране на Civi, неговата операционна система и друга техническа информация. Важно е да се разясни, че ние не можем и не възнамеряваме да използваме тази информация, за да се установи самоличността на всеки потребител на Civi.

Ние анализираме показатели за това как потребителите взаимодействат с Приложението. Например, коя “страница” посещават и кои функции използват. Моля, обърнете внимание, че използваме „бисквитки“. Тази информация ще е полезна, за да разберем по-добре как Приложението се използва с цел подобряване на качеството и използваемостта му.

Бисквитки

За да разберете какво представляват „бисквитките“ и как ги използваме, моля запознайте се със съдържанието на документа „Политика за бисквитките”.

Други данни, които събираме, за да съхраним информация за конкретното използване на Приложението, е IP адресът на Вашето устройство.

Информация относно устройствата

Ние събираме специфична техническа информация за устройствата Ви:

 1. Посредством мобилното Приложение: марка и модел на мобилното Ви устройство, операционна система, версия на операционната система и уникален потребителски номер (“Account Number”), генериран от Civi и информация за Вашия интернет доставчик.
 2. Посредством браузър на Вашия десктоп компютър: хардуерната конфигурация (информация за компютърната система), операционна система, уеб браузър и информация за Вашия интернет доставчик.
Информация за регистрационните файлове (Log information)

Когато използвате Civi, Ние автоматично събираме и съхраняваме определена техническа информация на нашите сървъри -  в това число детайли относно как използвате Civi:

 1. Интернет протокол адрес (IP address). Всяко устройство свързано с Интернет получава номер известен като Интернет протокол (IP) адрес. Обикновено, тези номера се получават на базата на географски блокове;
 2. Събития, свързани с техническата функционалност на устройството, като: повреди, активността на системата, настройки на хардуера, марка и модел на мобилното Ви устройство, операционна система, видът на използвания браузър, език на браузъра, дата и част на заявка за и достъп до URL адрес;
Съхранение на данни локално на Вашето устройство

Възможно е да съберем и съхраним информация (в това число лични данни) локално на Вашето устройство, използвайки механизми като „Съхранение в уеб браузъра“ (в това число HTML 5) и кеш данни (data caches). „Съхранение в уеб браузъра“ позволява уебсайтове да съхраняват данни в браузъра на устройството.

При използване на уеб браузър за достъп до Civi, се използва механизъм чрез способ "локално съхранение", това позволява данни да бъдат съхранявани в промеждутъка на Вашите сесии (например, за да могат данните да бъдат достъпени дори след като браузъра е бил затворен и след това отворен). Технологията, която улеснява това, се нарича HTML 5.

При използване на мобилното приложение Civi се използва локално съхранение на данни в паметта на самото устройство. Тези данни се намират в локална база данни, достъпни само от приложението Civi на Вашето мобилно устройство.

Кеш данни (data caches)

Кеш данните са хранилище за данни на устройството. Това хранилище би могло да даде възможност на уеб или мобилно приложение да функционира и да подобри работата на Приложението, позволявайки по – бързо зареждане на съдържание от сървърите на Civi.

Защо събираме и обработваме Вашата информация?

Civi използва личните Ви данни, за да реализира процеса по преобразуването на Вашия Сигнал в официална жалба до конкретна институция в България,  тъй като по чл. 111, ал. 4 от Администратовнопроцесуалния кодекс на Република България, институциите не разглеждат анонимни сигнали и жалби. Това класифицира Civi като администратор на лични данни и означава, че ние ще събираме, съхраняваме и използваме Вашите лични данни единствено за конкретните цели обяснени както следва:

 • За да можем да изпълним задълженията си, произтичащи от Условията за ползване на мобилното приложение, ведно с това Съобщение за поверителност и Политиката за авторските права.
 • Горните три документа представляват договорът, който обвързва Нас, като предоставящи Приложението и Вас, като Потребители, като договорът се валидира на основание на даденото от Вас съгласие.
 • За да осъществяваме законните ни интереси като компания, предоставяща услуги в сферата на информационните технологии (например, за да разбираме как потребителите използват Civi и така да повишим ефективността на предлаганата от нас услуга).
 • За да можем да се свържем с Вас относно прогреса на Вашия Сигнал

Нашият ангажимент към Вас е да управляваме личните Ви данни отговорно и в същото време да Ви осигурим необходимия контрол върху тези данни, според изискванията на действащото законодателство. За тази цел, моля запознайте се внимателно с раздел Вашите права.

С кого споделяме Вашата Информация?

Ние не продаваме Вашите лични данни и не ги споделяме с неоторизирани по силата на закон или на договор лица.

 • Всеки Сигнал в Civi прави публично достояние псевдонима (display name), който избирате Вие, когато решите да създадете Сигнал.
 • Всеки Сигнал в Civi прави публично достояние локацията на снимката Ви, която Вие избирате да публикувате, когато решите да създадете Сигнал.
 • Сигналите НЕ предоставят Вашите имена публично. Трите Ви имена стават достояние само на нашите служители, които изготвят официалната жалба от Ваше име.
 • Сигналите НЕ предоставят Вашия телефонен номер публично. Civi НЕ предоставя Вашия телефонен номер без Ваше позволение на никакви трети страни, в това число и държавни/общински органи.
 • Civi ще публикува отговор на Вашата жалба от страна на държавни/общински служители като коментар в Сигнала Ви.
 • В конкретни Сигнали, Civi прави публично достояние текстовете от индивидуални административни актове, когато има такива издадени като официален отговор от страна на институция по конкретна жалба. Civi НЕ прави публично достояние имената на жалбоподателя, но си запазва правото, според конкретния случай да публикува имената и/или подписа на общинския/те служител/и изготвил/и акта (Според Чл. 48 (2) от ЗДС кореспонденцията и съобщенията, адресирани до държавен служител в това му качество, не се считат за лични.)
 • Ако Вие решите да предоставите Вашите лични данни (или лични данни на трето лице) в коментар към Сигнал по собствено усмотрение, Civi ще изтрие този коментар или целия Сигнал.
 • В конкретни случаи, Civi може да предостави описаната по-горе публична информация от конкретни Сигнали, на трета страна в рамките на медийно партньорство, с цел по-голяма публична гласност на гражданска активност. Civi не носи отговорност за информация обявена публично от трети страни.   

В случай на необходимост, ще споделим лични данни с официални държавни органи по силата на закон (нормативен акт) ако достъпът, използването, запазването или разкриването на такава информация има за цел да:

 • Изпълни законово задължение, задължение, произтичащо от съдебен процес или правновалидно изискване от орган на изпълнителната власт;
 • В изпълнение на Правила и Условия за Ползване на мобилното приложение в това число при разследаване за нарушаването им;
 • За да установим, предотвратим или по друг начин подходим към измама, пробив в сигурността или технически проблем;
 • За да предпазим собствеността си, правата и законните ни интереси от увреждане, нашите потребители или обществото, според изискванията на действащото законодателство.

Ние ще поискаме Вашето съгласие предварително, в случай, че се наложи да обработваме Вашите лични данни за цели, които не са описани в настоящото „Съобщение за поверителност”.

Вашите права

В случай, че обработваме Ваши лични данни, ние се стремим да ги поддържаме точни и актуални, като за тази цел Ви предоставяме достъп до тях. Достъпът се осигурява чрез “Настройки” или като се свържете с нас на имейл: info@civi.bg

Съответно, по отношение на Вашите данни, които ние обработваме в качеството си на администратор, имате право да упражните или заявите:

 1. Достъп до личните Ви данни, за да ги прегледате - чрез “Настройки” в Civi;
 2. Промяна на неточни лични данни (включително да бъдат допълнени непълни лични данни, отново чрез “Настройки” или като се свържете с нас на имейл: info@civi.bg);
 3. Изтриването на лични данни. Приложимо само в следните случаи:
  • Сигналът е категоризиран като завършен и НЕ е със статус ”В Процес”   (Данните вече не са необходими за целта, за която са събрани).
  • В случай, че оттеглите съгласието си за обработване и не съществува друго законно основание за обработване;
  • Изтриването е необходимо, за да се изпълни правно задължение, произтичащо от правото на ЕС или правото на държава членка, което е приложимо спрямо администратора на лични данни.
  • Вие сте възразил срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Уведомяваме Ви, че можете да упражните горепосочените права на достъп до, коригиране или изтриване на лични данни свързани с Вас, или да направите възражение срещу обработването им чрез подаване на писмено/електронно искане за това чрез формата ни за контакт или на електронна поща info@civi.bg. Искането следва да бъде разгледано и в срок до 2 /два/ месеца от получаването му Civi ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането.

В случай, че използвате формата за контакт с Нас, имайте предвид, че Ние съхраняваме информация за провелата се между нас кореспонденция с цел да Ви бъдем полезни при разрешаването на възникнали проблеми.

Сигурност на информацията – технически и организационни мерки

Ние работим усилено, за да защитим Civi и личните данни на неговите потребители от неоторизиран достъп или изменение, разкриване или унищожаване на налична информация. Ето и някои от мерките:

 1. Използваме криптиране на комуникацията чрез Secure Sockets Layer (SSL), което представлява стандартна технология за информационна сигурност за установяване на криптирана връзка между сървър и мобилното Приложение. Тази връзка предоставя сигурност за информационния поток, който тече между сървъра и мобилното Приложение, че информацията ще остане цялостна и поверителна.
 2. Използваме криптиране на комуникацията чрез Secure Sockets Layer (SSL), което представлява стандартна технология за информационна сигурност за установяване на криптирана връзка между уеб сървър и уеб браузър. Тази връзка предоставя сигурност за информационния поток, който тече между уеб сървъра и уеб браузъра, че информацията ще остане цялостна и поверителна.
 3. С цел да предотвратим неоторизиран достъп до системите ни, Ние периодично извършваме анализ на практиките си по събиране, съхранение и цялостно обработване на информация, в това число анализираме и мерките за физическа защита.

Достъпът до лични данни, които обработваме във връзка със Civi, е ограничен чрез принципа – „необходимост да се знае”, което ограничение се отнася до нашите служители и контрагенти. Отношенията с последните се уреждат чрез стриктни договори, съдържащи клаузи за поверителност, а служителите ни са информирани за дисциплинарните мерки, които могат да последват при нарушаване на вътрешните политики за обработване на лични данни.

Определения

За да Ви улесним в четенето и разбирането на този документ, тук можете да намерите определения на част от използваните понятия, които имат конкретно значение в сферата на личните данни:

 • Лични данни: означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано
 • Потребител: означава физическо лице, което ползвайки платформите Apple Store или Google play, по собствено желание е свалило и инсталирало Приложението на устройството си. Моля, имайте предвид, че Apple Store и Google play имат собствени правила за събиране и защита на личните данни, като молим да се запознаете внимателно с тях. Ние нямаме контрол върху тези правила и не носим отговорност за начина, по който тези платформи обработват лични данни.  
 • Администратор на лични данни: означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване  се определят от законите на държава членка в ЕС.

 

 

Приемам

За да работи Civi, ние съхраняваме потребителски данни. Civi.bg използва бисквитките на браузъра за да ви предостави адекватна и бърза работа с нашата страница. За да използвате Civi, трябва да се съгласите с Политика за бисквитките.